Junior academy

Junior academy is een platform / community voor en door jongeren. Dit concept is gestart naar aanleiding van het jongerenfeest Miracles.

Samengesteld door de jongeren

Ambities

Wekelijks komen de jongeren samen om het feest van begin tot eind te organiseren, daarnaast willen we de groep wekelijks voorzien van persoonlijke groei en talent ontwikkeling. Denk aan bijvoorbeeld muziekstudio, danslessen, theater etc.

Maandelijks gaan we dan i.s.m. de jongeren maatschappelijke events organiseren waarbij we de doelgroep willen verbinden aan maatschappelijke organisaties en thema’s voorbeelden hierbij: veiligheid, onderwijs, werk en economie.


Per kwartaal willen we de jongeren zelf een educatief programma laten verzorgen in de vorm van een bijvoorbeeld een kamp of bezoek aan museum etc.

Elk half jaar werken de jongeren mee aan het jongerenfeest Miracles, daarbij werken ze aan,-en leren over ondernemerschap skills. Eenmaal per jaar werken de jongeren aan een festival en/of kunnen ze een programmering verzorgen voor de week van Zuidoost.

Wat vinden deelnemers?

Samengesteld door de jongeren

Waarde

Zoals eerder aangegeven is de Junior Academy gestart om het feest Miracles te organiseren en te promoten. Tijdens dit proces zijn we veel met de jongeren in gesprek geweest. Tijdens deze gesprekken gaven de jongeren zelf aan dat er geen plek is waar ze gehoord/begrepen worden en dat ze nergens kunnen samenkomen.


Ze gaven daarbij aan dat het contact meestal via social media
verloopt en dat ze echt behoefte hebben om fysiek samen te komen en gesprekken te voeren over maatschappelijke onderwerpen. Tevens geven zij aan ook te willen werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling en niet te vergeten ontspanning. De belangrijkste waarde van de Academy is dat de jongeren samenkomen in een veilige setting kunnen praten over de actualiteiten van de dag en de gevoelens en emoties die er in hun omgaan.


Daarnaast zorgt de academy ook voor verbinding tussen jongeren en maatschappelijke organisaties.

Wanneer

In dit laatste kwartaal werven we jongeren uit Zuidoost, de groep bestaat nu uit 11 jongeren waarvan 5 uit zuidoost, in januari willen we tenminste 20 jongeren in het platform voornamelijk uit Zuidoost.

Waar

Dit wordt op een later moment bekend gemaakt!

Wie

- PJ’s jongeren + jongeren van de Academy
- Workshop docenten uit de community
- Maatschappelijke organisaties
- Sleutelfiguren
- Ambities MP

Ik wil meedoen!